35WE-001
01.04.2012  Pociąg z Nowego Sącza do Żmigrodu opuszcza podg Szobiszowice

35WE-007
11.12.2012  Gliwice