ED78-007
14.06.2014  Jednostka w drodze z Nowego Sącza do Szczecina Głównego , Zbliża się do stacji Gliwice Łabędy